Άρειος Δίδυμος


Άρειος Δίδυμος
(Αλεξάνδρεια 83 π.Χ. – 10 μ.Χ.).Φιλόσοφος, δάσκαλος του αυτοκράτορα Αυγούστου και φίλος του Μαικήνα. Ο Στοβαίος και ο Ευσέβιος έχουν περισώσει αποσπάσματα του έργου του που αφορούν τη φυσική φιλοσοφία του Αριστοτέλη και των στωικών και την ηθική των περιπατητικών.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • АРИЙ ДИДИМ —     АРИЙ ДИДИМ ( Αρειος Δίδυμος) (до 70 до н. э. после 9 н. э.) греческий философ стоической ориентации, доксограф эклектик. Обычно отождествляется с Арием из VII книги Диогена Лаэртия. Составил доксографический компендиум, известный как… …   Философская энциклопедия

  • АРИЙ ДИДИМ —     АРИЙ ДИДИМ (Ἄρειος δίδυμος) (ок. 70 после 9 до н. э.), греческий док сограф и политический деятель времен имп. Августа; на основании характера его творчества А. условно относят к приверженцам стоицизма.     Почти все, что касается биографии и …   Античная философия

  • δοξογράφοι — Συγγραφείς της αλεξανδρινής και της ρω μαϊκής εποχής, οι οποίοι με τα γραπτά τους μεταβίβασαν τις θεωρίες (δόξες) των αρχαίων φιλοσόφων στους μεταγενέστερους. Υπό αυτή την έννοια, διακρίνονται από τους βιογράφους, τους σχολιαστές κλπ. Ως πρώτοι δ …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.